Комплекс лікування дитячих захворювань

У складі Багатопрофільного медичного центру Університетської клініки ОНМедУ працює Комплекс лікування дитячих захворювань. Керівник комплексу – професор Старець Олена Олександрівна.

Педіатрична школа – одна з найстаріших вищих медичних шкіл Одеси. Створена 7 березня 1905 року в благодійні кошти. Це була перша дитяча клініка в Одесі, третя – в Україні і сьома – в Російській імперії. Створення та відкриття клініки дало можливість значно поліпшити охорону здоров’я дітей, вивчати і аналізувати матеріали захворюваності дітей, готувати кадри фахівців для практичної роботи.

Організаційна, практична і наукова діяльність педіатричної школи завжди відрізнялася соціальною значимістю досліджуваних проблем і актуальністю наукової тематики.

На сьогоднішній день Комплекс лікування дитячих захворювань має високопрофесійний колектив лікарів, медичних сестер, лаборантів і співробітників інших спеціальностей. Дитяча лікарня не тільки використовується в якості основної клінічної бази на заняттях з педіатричних дисциплін, а і є провідним медичним закладом, діяльність якого ґрунтується на величезній науковій базі і вікових традиціях Одеської школи дитячих лікарів. У клініці проводяться наступні дослідження:

 Клінічні та біохімічні аналізи

 Інструментальна діагностика

 Весь спектр УЗ-діагностики для дітей

 Спеціалізована УЗ-діагностика (ЕхоКГ, нейросонографія, допплер)

 Цифрова рентгенографія та інше