Комплекс лікування загально хірургічних захворювань

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ХІРУРГІЇ

Клініка загальної хірургії містить 85 штатних ліжок та розташована на двох базах, це: Багатопрофільний медичний центр ОНМедУ та ВМКЦ ПР. На ка­федрі створені всі необхідні умови для якісного навчання студен­тів і засвоєння ними курсу. Кафедра має власну лекційну аудиторію, достатню кількість навчальних приміщень, приймальну палату, планові й ургентні операційні, перев’язувальні кімнати, рентгенологіч­ні кабінети та клінічну лабораторію.

На практичних заняттях студенти більш детально знайомляться з цими приміщеннями. Слід наголосити, що наша кафедра має дуже давні й добрі традиції, які сьогодні намагаємося підтримувати і примножувати.

Заснована кафедра була 1903 р., спочатку як теоретична, без власної клінічної бази, і розташовувалась у 4 кімнатах на 1-му поверсі головного навчального корпусу медичного факультету Одеського університету. Спочатку вона іменувалася «Кафедрою хірургічної патології і терапії з десмургією і вченням про виви­хи і переломи». Засновником кафедри був відомий хірург Кирил Михайлович Сапежко. Основним напрямком його роботи була абдомінальна хіругія ( гастроентероанастамоз при виразці та ракі шлунка, пластика при пупковій грижі)

З 2013р кафедру очолив професор Михайло Арсеньєвич Каштальян.

Каштальян Михайло Арсеньєвич– хірург, військовий лікар, що виконує широкий спектр загальнохірургічних, має значний досвід та є одним з провідних спеціалістів з біліарної хірургії та хірургії захворювань підшлункової залози в тому числі з використанням сучасних малоінвазивних методик та лапароскопічних втручань. Має значний досвід в герніології, онкоабдомінальній хірургії.

Другим професором кафедри є доктор медичних наук Вансович Віталій Євгенович– хірург, що є досвідченим спеціалістом з питань злукової хвороби черевної порожнини, біліарної лапароскопічної хірургії.

Викладацький склад кафедри на базі Багатопрофільного медичного центра ОНМедУ представлений двома професорами, докторами наук, 15 доцентами та асистентами, переважна більшість з яких має ступінь кандидата медичних наук. Всі викладачі є досвідченими діючими лікарями різних спеціальностей, що забезпечує високий рівень навчальної підготовки на базі кафедри студентів, інтернів, клінічних ординаторів. Кафедра має сучасне матеріально технічне забезпечення що дозволяє в клінічній практиці в переважній більшості випадків діагностичний та лікувальний процес підтримувати на високому сучасному рівні з використанням сучасних методів та технологій, що позитивно впливає на результати лікувального процесу.

Клініка загальної хірургії ОНМедУ забезпечує надання багатопрофільної висококваліфікованої медичної допомоги шляхом активного виявлення, лікування та реабілітації хворих хірургічного профілю, досягнення принципово нового рівня якості та культури організації хірургічної допомоги.

На базі кафедри загальної та військової хірургії  та хірургічних відділень Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ надається хірургічна допомога при наступних станах:

 • Видалення доброякісних пухлин шкіри, підшкірної клітковини, м’язів, сухожилля, (електроексцизія, кріодеструкція, лазерна деструкція).
 • Операції з приводу гриж черевної стінки із використанням новітніх технологій (поліпропиленові протези) відкритим та лапароскопічним доступом.
 • Операції на жовчних шляхах і печінці із використанням класичної та ендоскопічної технології( відкритим та лапароскопічним доступом.
 • Операції на шлунку і кишківнику із використанням класичної та ендоскопічної технології.
 • Операції при спайковій хворобі черевної порожнини із використанням класичної та ендоскопічної технології.
 • Операції з приводу ехінококозу із різною локалізацією кіст.
 • Ендоскопічні операції на наднирниках.
 • Реконструктивні операції на товстій кишці.
 • Реконструктивні операції на жовчних шляхах.
 • Секторальна резекція молочних залоз..
 • Лапароцентез з лікувальною та діагностичною метою.
 • Сімультанні операції на органах черевної порожнини зі сумісними спеціалістами.
 • Операції з приводу гриж діафрагми та гастроезофагеальнорефлюксної хвороби із використанням ендоскопічної техніки.
 • Невідкладні операції з приводу гострого апендициту, гострого холециститу, кишкової непрохідності, перитоніту, защемленої грижи та ін.
 • Широке висічення злоякісних пухлин шкіри та м’яких тканин.
 • Радикальні та органозберігаючі операції при злоякісних пухлинах молочної залози.
 • Резекція шлунку, гастректомія у хворих на рак шлунку.
 • Резекція печінки.
 • Резекція тонкої, ободової, прямої кишки.
 • Резекція підшлункової залози.
 • Резекція щитоподібної залози.
 • Циркумцизіо
 • Операція Вінкельмана, Бергмана
 • Висічення підшкірно-підслизового свища прямої кишки
 • Висічення та сфінктеротомія анальних тріщин
 • Видалення анальних поліпів та сосочків
 • Видалення гемороїдальних вузлів
 • Видалення куприкової кисти
 • Комбінована венектомія с кросектомією ЕВЛА, ВПВ
 • Комбінована венектомія з ЕВЛК ВПВ
 • Стріпппінг стегнового сегменту ВПВ
 • Закрита петльова ендатеректомія з ПСА, ПКА
 • Напівзакрита петльова ендатеректомія з ПСА, ПКА
 • Каротидна ендатеректомія
 • Шунтування стегново-підколінне( стегново-стегнове)
 • Підключично- сонне шунтування
 • Операції при аневризматичних розширеннях аорти.
 • Операції при доброякісних новоутвореннях молочної залози:
 • Секторальна резекція молочної залози
 • Операції при злоякісних новоутвореннях молочної залози:
 • Радикальна квандрантектомія з аксилярною лімфодисекцією
 • Радикальна мастектомія по Мадену, Холстеду.