Клініко-діагностична лабораторія

Давидченко Ольга Станіславівна – завідувач клініко-діагностичної лабораторії.

В лабораторії працюють 6 лікарів-лаборантів вищої категорії, 3 лікаря-лаборанта першої категорії, 9 лаборантів вищої категорії, 4 лаборанта першої категорії.

Лабораторія атестована на право проведення досліджень у сфері державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я головною організацією метрологічної служби МОЗ України.

Лабораторія проводить загально клінічні, гематологічні та біохімічні дослідження, перелік надається:

Біохімічний аналіз крові:

 • Загальний білок
 • Тимолова проба
 • Сечовина
 • Креатинин
 • Сечова кислота
 • АСТ (аспартатамінотрансфераза)
 • АЛТ (аланінамінотрансфераза)
 • Лужна фосфатаза
 • Амілаза
 • ГГТ (гамаглутамілтранспептидаза)
 • Глюкоза
 • Бета-ліпопротеїди
 • Загальний холестерин
 • Тригліцериди
 • Ліпопротеїди високої щільності
 • Білірубін загальний
 • Білкові фракції
 • Натрій
 • Калій
 • Кальцій
 • С-реактивний білок
 • Ревматоідний фактор
 • АСЛО (анистрептолізін – О)
 • Ревматоідний фактор Ваале-Роузе

Коагулограма

 • Протромбіновий індекс
 • Фібріноген
 • АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)
 • МНВ (міжнародне нормалізоване відношення)

Загальний аналіз крові

 • Гемоглобін
 • Еритроцити
 • Лейкоцити
 • Тромбоцити
 • Ретикулоцити
 • Кольоровий показник
 • Швидкість зсідання еритроцитів
 • Лейкоцитарна формула
 • Тривалість кровотечі
 • Час згортання крові
 • Гематокріт

Паразитологічні  дослідження

 • Збудник малярії

Загальний аналіз сечі

 • рН
 • Фізичні властивості (колір, прозорість, кількість)
 • Мікроскопія осаду
 • Відносна щільність
 • Білок (якісно, кількісно)
 • Глюкоза (якісно, кількісно)
 • Уробілін
 • Білірубін
 • Кетонові тіла
 • Кількість формених елементів в 1 мл сечі (за Нечипоренком)
 • Функціональна проба на концентраційну здатність нирок (за Зимницьким)
 • Креатини
 • Сечова кислота
 • Спинномозкова рідина
 • Фізичні властивості
 • Білок
 • Глюкоза
 • Клітинні елементи

Рідини з серозних порожнин

 • Фізичні властивості
 • Реакція Рівальта
 • Білок
 • Мікроскопічне дослідження
 • Виділення з сечостатевих органів
 • Мікроскопічне дослідження

Вії

 • Демодекс

Дослідження калу

 • Фізичні властивості
 • Хімічні дослідження
 • Мікроскопічні дослідження
 • Простіші, яйця гельмінтів, личинки гельмінтів
 • Кріптоспорідії

Мокротиння

 • Макроскопічне дослідження
 • Мікроскопічні дослідження
 • Дослідження на КСБ (кислото-стійки бактерії)

Імунологічні дослідження

 • Група крові
 • Резус-фактор

Завдяки інсталяції нового сучасного обладнання поширилися можливості лабораторних досліджень, які виконуються автоматично:

Автоматичний аналізатор критичних станів:

 1. рН крові (кислотно-лужний стан)
 2. РО2
 3. рСО2
 4. натрій, калій, кальцій
 5. гематокрит
 6. глюкоза
 7. лактат

Гематологічний аналізатор:

 1. лейкоцити
 2. лимфоцити
 3. кількість клітин середнього розміру
 4. гранулоцити
 5. відсоток лимфоцитів
 6. відсоток клітин середнього розміру
 7. відсоток гранулоцитів
 8. эритроцити
 9. концентрація гемоглобіну
 10. средний об єм еритроцитів
 11. середній вміст гемоглобину в эритроциті
 12. средня концентрація гемоглобину в еритроциті
 13. коефіцієнт вариації ширини розподілення еритроцитів
 14. стандартне відхилення ширини розподілення еритроцитів
 15. гематокрит
 16. тромбоцити
 17. середній об єм тромбоцитів
 18. ширина розподілення тромбоцитів
 19. тромбокрит
 20. гистограми лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів

Аналізатор дослідження сечі:

 1. уробіліноген
 2. білірубин
 3. кетони
 4. креатинин
 5. еритроцити
 6. протеїн
 7. мікроальбумін
 8. нітрити
 9. лейкоцити
 10. глюкоза
 11. рН
 12. аскорбінова кислота

Сучасні бінокулярні мікроскопи с комп ютерною системою документування дозволяють більш ретельно досліджувати морфологію клітин нативних та фарбованих препаратів. Мікроскопи також мають можливість досліджувати в люмінесцентному режимі.

Контактні дані:

Тел..728-15-47