Відділення дитячого стоматологічного здоров’я

Відділення дитячого стоматологічного здоров’я Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ знаходиться за адресою Мечнікова,32, створене та працює з метою забезпечення науково-педагогічного та лікувального процесу, надання широкого спектру стоматологічних послуг, висококваліфікованої амбулаторної стоматологічної допомоги дитячому населенню, профілактики стоматологічних захворювань, співпраці з профільними клінічними кафедрами з практичної підготовки студентів, післядипломної підготовки медичних кадрів, та підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Очолює відділення лікар-стоматолог дитячий, кандидат медичних наук Шпак Сергій Васильович.

Відділення проводить:

  • комплекс необхідних заходів з діагностики, профілактики, диспансерного нагляду, лікування відповідно до встановлених стандартів медичної допомоги.
  • якісне стоматологічне лікування, яке проводиться сучасними матеріалами.

Надання якісних медичних послуг відділення  включає:

– організацію та проведення профілактичних оглядів дітей, що спрямовані на профілактику та раннє виявлення хворих із захворюваннями щелепо-лицьової ділянки,

–  організація та проведення заходів, направлених на раннє виявлення хворих з захворюваннями щелепо-лицьової ділянки та своєчасне їх лікування;

– диспансерне спостереження за визначеними групами стоматологічних хворих;

– планова та повна санація ротової  порожнини визначеним контингентам;

– надання консультативної  допомоги з питань гігієни;

– екстрена медична допомога хворим при гострих стоматологічних захворюваннях і травмах щелепо-лицьової ділянки;

– надання якісної терапевтичної допомоги, а саме:

– своєчасне лікування карієсу зубів та його ускладнень (пульпіт, періодонтит) із застосуванням новітніх технологій;

– лікування захворювань пародонта, слизової оболонки ротової порожнини;

– профілактичні огляди за укладеними договорами учнів вищих і середніх учбових закладів, учнів інших організованих колективів та проведення лікування виявлених хворих;

– навчання, планові заходи з підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Відділення є базою для кафедри стоматології дитячого віку. На базі відділення регулярно проводяться майстер-класи з підвищення професійної майстерності. На базі кабінетів відділення проводяться практичні заняття зі студентами та практично-орієнтовані екзамени.