Інформація щодо декларування

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.
Одеській національний медичний університет є юридичною особою публічного права.
Згідно з частиною першою статті 45 Закону особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Частина 5 статті 45 Закону України передбачає, що дія розділу VII Закону «Фінансовий контроль» не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників).
Відповідно до абзацу третього пункту 20 Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 03.02.2021 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)» призначення працівника виконувачем обов’язків на вакантній посаді (вакантною є посада, зазначена у штатному розписі відповідного органу, організації, установи, підприємства, на яку не укладено договір) має певні правові наслідки. В такому випадку вважається, що працівник призначений виконувачем обов’язків.
При цьому враховуючи, що визначення певного строку у трудовому договорі (контракті) під час призначення працівника виконувачем обов’язків на вакантній посадіне має юридичного значення для здійснення правового регулювання цих правовідносин, така особа вважатиметься суб’єктом декларування в розумінні статей 3 та 45 Закону.
Враховуючи наведене, дійсним повідомляю про необхідність подання декларації проректорам та виконуючим обов’язки проректорів Одеського національного медичного університету за 2020 рік до 00:00 годин 1 квітня 2021 року.

Рекомендації щодо заповнення декларації

Роз’яснення щодо заповнення декларації

Інформаційний лист щодо декларування за 2020 рік