Наука

ОБМІН ДОСВІДОМ ВИКЛАДАННЯ МІЖ ЛИТОВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я І ОДЕСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ У ХХІ столітті істотний внесок в досягнення уніфікації вимог до підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців робить обмін викладачами між ВНЗ різних країн в рамках програм співпраці. Хотілося б поділитися досвідом співпраці кафедри стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету з колегами
В ОНМедУ розпочала роботу навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології З метою оптимізації навчального процесу і розвитку наукових досліджень в університеті  Вченою радою університету прийняте рішення від 02.11.2016 р. «Про створення навчально-виробничої лабораторії  молекулярної патології » Головним заходом, який сприяє підвищенню якості навчання, визнається відповідність теоретичної і практичної частини навчальної
За останні 4 роки 10 студентів ОНМедУ нагороджені Дипломом Національної академії медичних наук за значні успіхи в науковій діяльності Одним з показників успішної роботи зі студентами є їх захоплення наукою. Велика частина завідувачів кафедрами нашого університету свої перші кроки в науці робили в стінах кафедральних наукових гуртків і, пізніше, студентського наукового товариства університету. Так само, дбайливо, ми відносимся до
З життя пішов Казанов Анатолій Дмитрович Шановні колеги та медична спільнота! Нажаль, наприкінці цього важкого року, наш колектив поніс втрату. З життя пішов Казанов Анатолій Дмитрович, завідувач навчальної частини кафедри загальної та клінічної фармакології, кандидат медичних наук, доцент. Анатолій Дмитрович віддав значну частину життя підготовці фахівців
Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою ОНМедУ провела передноворічне засідання На Кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету напередодні Нового року відбулась підсумкова нарада. Завідувач Кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Олег Тарабрін із співробітниками обговорили підсумки цього семестру та окреслили