Підготовчі курси

Одеський нацiональний  медичний унiверситет пропонує  рiзним  категорiям абiтурiєнтiв  пiдготуватися  до складання зовнiшнього незалежного оцiнювання (ЗНО) з профiльних дисциплiн (бiологiя, хiмiя, украiнська мова   та лiтература.)

Пiдготовчi курси  в нашому унiверситетi дiють понад 30 рокiв.

Бiльшiсть слухачiв успiшно складають ЗНО та вступають до унiверситету.

Cлухачi  мають можливiсть вiдвiдати музей icторii унiверситету, анатомiчний музей,  мiнi-кунсткамеру кафедри патологiчноi анатомii та центр симуляцiйноi медицини.

Для мешканцiв м. Одеси діють:

  • Вечiрнi пiдготовчi курси  (восьми  та семимiсячнi)

 заняття  проводять викладачi  кафедр  унiверситету;

  наповненicть  груп –  не  бiльше   20  осiб.

  •  Вечiрнi короткостроковi   ( 3-x мicячнi курси)

– консультативна допомога з предметiв;

– аналiз типових помилок абiтурiєнтiв  на ЗНО.

Для мешкацiв  регiонiв Украiни:

  •  Заочнi пiдготовчi курси ( восьмимicячнi)

–  рецензування вiдповiдей слухачiв викладачами унiверситету.

–  малокомплектнi групи.

Початок занять :

8 – ми  мiсячнi курси –   з   1 жовтня

8 – ми   мicячнi (заочнi) курси – з   1 листопада

7 – ми  мiсячнi  курси  –   з   1 листопада

3 – х  мiсячнi курси –  з   1 лютого

Розклад   занять:    

Вiвторок,  Середа,  Четвер    з  17:00 – до – 19:30

Вартicть навчання :

8   мic.                  –   3880 грн.

8   мic.  (заочнi) –   3220 грн.

7   мic.                  –    3350 грн.

3   мiс.                  –    2100 грн.

 

Бiльш докладну iнформацiю Ви  можете отримати  за телефоном:    (048) 718-53-24

Наша адреса:       вулОльгiiвська , 13.

Бажаємо успiшного навчання!