Почався перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Любі друзі!

Нам надійшла новина про початок першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, і ми з радістю ділимося нею з Вами!

Якщо Ви б хотіли проявити себе як науковця та посприяти розвитку науки серед молоді України, цей конкурс стане ідеальною для цього можливістю, адже він здійснюється за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У Конкурсі можуть взяти участь усі студенти нашого універистету, у тому числі іноземні студенти.

Загальні вимоги до робіт такі:

— робота має підготовлена спеціально для Конкурсу та не мати попередніх нагород;

— одна робота може мати не більше двох авторів та одного наукового керівника (якщо робота написана студентами з різних ВНЗ – наукових керівників може бути двоє);

— якщо робота є продовженням іншої, вже поданої  на Конкурс у попередніх роках роботи, в ній може бути не більше 25% матеріалу з роботи попередніх років;

— робота пишеться українською мовою, проте в окремих випадках може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами; на такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами;

— наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

Вимоги до оформлення робіт такі:

— текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм;

— наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

— наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

— загальний обсяг роботи — не більше 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел).

Конкурс проводиться у два тури:

І тур — у вищих навчальних закладах;

ІІ тур — у базових вищих навчальних закладах.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап — рецензування робіт;

другий етап — проведення підсумкової науково-практичної конференції.

Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи.

Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів.

Подана вище інформація стосується проведення Конкурсу в першому його турі. Для більш детальних відомостей щодо проведення Конкурсу в першому турі або в подальших його етапах переходьте за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#n99 на сторінку Наказу «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей».

Ми закликаємо Вас до участі, оскільки конкурс несумнінно стане поштовхом для Вашої кар‘єри як науковця та першокласного спеціаліста!

Перший тур конкурсу триватиме до січня 2022 року. Встигніть прийняти участь!

З питаннями щодо конкурсу звертайтеся:

+380970471750 Будігай Наталія

+380972112014 Курінна Ольга