Звітно-виборча конференція первинної профспілкової організації співробітників ОНМедУ

27 листопада 2019 р. відбулася звітно-виборча конференція первинної профспілкової організації співробітників ОНМедУ.
Були присутні 103 делегати від усіх підрозділів університету та більше 30 гостей.
Головуючим конференції було обрано Степанова Г. Ф.
Одним з головних питань конференції став звіт заступника голови профкому Н. В. Гаріної про виконану роботу за п’ятирічний період з 2014 по 2019 рік. Наталія Вікторівна висвітлила основні напрямки роботи профспілки університету, які відображені в «Колективному договорі співробітників
ОНМедУ»: участь у контролі системи оплати праці; контроль за дотриманням умов охорони праці; реалізація соціальних програм; оздоровча робота, організація відпочинку, культурного дозвілля співробітників та їхніх дітей; матеріальна підтримка членів профспілки; останні рік і чотири місяці — захист законних прав та інтересів працівників ОНМедУ від грубого втручання в життєдіяльність вишу Міністерства охорони здоров’я України.
Усіма учасниками конференції робота профспілки визнана задовільною, положення всіх розділів «Колективного договору» виконаними.
Друге питання конференції — обрання нового складу профспілкового комітету та ревізійної комісії. Відкритим голосуванням одноголосно обрали голову первинної профспілкової організації співробітників ОНМедУ Сухіна Ю. В. та 16 осіб профспілкового комітету; голову ревізійної комісії Красилюка Л. І. та двох осіб до нового складу ревізійної комісії.
І останнє питання на порядку денному — обрання делегатів від Одеського національного медичного університету на звітно-виборчу конференцію Одеської обласної профспілки працівників охорони здоров’я України. Делегували Сухіна Ю. В., Гаріну Н. В., Малашевську Л. Ф. і Кара Н. І.