Здорова армія – захищена держава!

27 квітня 2018 року у Військовій академії (м. Одеса) відбулась Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова допомога військовослужбовцям, учасникам бойових дій, добровольцям та членам їх сімей: вітчизняний та закордонний досвід». У конференції взяли участь представники професорсько-викладацького складу з багатьох вищих навчальних закладів України.

На пленарному засіданні з яскравою доповіддю виступила Олена Танасійчук, студентка 5 курсу нашого університету (МФ №2), яка зрушила важливі питання психологічної та фізичної захищеності військовослужбовців на Південному сході України. Висвітлені Оленою результати наукового дослідження були з зацікавленням вислухані членами жюрі конференції та запропоновані до розгляду на наступній міжнародній військовій конференції.

Робота виконана під керівництвом к.мед.н. Писковацького П.М. та полковника медичної служби ВМКЦ ПР, к.мед.н. Селіванова В.В. за організаційної підтримки проректора з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти та виховання) Талалаєва К.О.