Засідання Вченої ради ОНМедУ 28.12.2023

28 грудня  відбулося засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Порядок денний був досить насичений. З великою доповіддю про стан міжнародної роботи університету виступила перший проректор Валерія Марічереда. Ректор, академік НАМН України, професор Валерій Запорожан повідомив про внесення змін до організаційної структури Одеського національного медичного університету, про погодження оновленого персонального складу Наглядової ради університету. Також були затверджені звіти науково-дослідних тем, що фінансуються МОЗ України.

Члени Вченої ради підтримали кандидатури здобувачів вищої освіти ОНМедУ на одержання іменної стипендії Одеського міського голови та затвердили рішення про створення спеціалізованих разових рад для захисту дисертаційних робіт. Обрали новий  склад редакційної колегії і редакційної ради «Одеського медичного журналу».