Засідання Вченої ради ОНМедУ 24.02.2022 р.

24 лютого 2022 р. о 13.00 год. в дистанційному режимі, на платформі Microsoft Teams, відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Всі члени Вченої ради та завідувачі кафедри отримають запрошення на робочу електронну пошту.

Порядок денний:

 1. Затвердження підсумків Державної атестації випускників 2022 р. фармацевтичного та міжнародного факультетів спеціальності 226 “Фармація, Промислова фармація” заочної форми навчання.
  Допов. – голова ЕК, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області В.В. Ляшенко-Щербакова
 2. Досягнення та перспективи роботи Інституту трансляційної медицини.
  Допов. – директор Інституту трансляційної медицини,  доцент І.М. Шевченко 
 3. Стан фінансово-господарської діяльності університету та перспективи його покращання.
  Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З. Кадебська
 4. Про видачу дипломів доктора філософії аспірантам: Григурко Д.О. – кафедра акушерства і гінекології, Сарахану В.М. – кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології, Мазніченку Є.О. – кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії.
  Допов. – в.о.проректора з науково-педагогічної роботи, професор І.П. Шмакова
 5. Затвердити Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам ступеня доктора філософії в Одеському національному медичному університеті.
  Допов. – в.о.проректора з науково-педагогічної роботи, професор І.П. Шмакова
 6. Поточні справи.