Засідання Вченої ради

28 березня під головуванням ректора академіка Валерія Запорожана у змішаному форматі відбулося чергове засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.

На початку засідання Валерій Запорожан привітав студентку 5-го курсу медичного факультету Мірчеву Вероніку та вручив їй грамоту за активну участь у міжнародній співпраці з Queen Mary University of London за програмою академічної мобільності та участь в розробці програми «Інструмент прогнозування життєздатності травмованої нижньої кінцівки».

Перше питання на порядку денному стосувалось підтримки рішення Вченої ради Української військово-медичної академії щодо висунення кандидатури начальника кафедри військової фармації факультету підготовки військових лікарів доктора фармацевтичних наук, заслуженого працівника фармації України, професора Олександра Петровича Шматенка на вакансію дійсного члена-кореспондента НАН України.

Було розглянуто питання про висунення кандидатур педагогічних працівників для нагородження Одеською міською радою до Дня науки.

Про внесок кафедр стоматологічного профілю у подальший розвиток наукових шкіл за останні роки та перспективи на майбутнє доповіла завідувачка кафедри стоматології дитячого віку, професор Оксана Дєньга.

На розгляд Вченої ради було винесено проєкт «Політика інформаційної безпеки Одеського національного медичного університету» та низку Положень про підрозділи Університету.

Було затверджено результати педагогічного підвищення кваліфікації загальним обсягом 6 кредитів ЄКТС, створення разової спеціалізованої ради для захисту дисертаційної роботи заочною аспіранткою кафедри хірургії Мартою Худою та  рішення спеціалізованих разових рад та видачу диплома доктора філософії А. Д. Железняк, М. І. Великанову, А. Ф. Євчевій, Р. С. Чистякову.

Затверджена тема і рецензенти для попередньої експертизи докторської дисертації доцента кафедри гістології, цитології, ембріології та патологічної морфології з курсом судової медицини, к. мед. н. О. І. Тірон на тему «Патофізіологічні механізми термічних уражень щитоподібної залози та їх експериментальна фармакотерапія», а також сертифікатна програма підвищення кваліфікації «Тематичне удосконалення актуальних питань роботи фармацевтичних фахівців в сучасних умовах» в Одеському національному медичному університеті.

Таємним голосуванням прийнято  рішення про присвоєння вченого звання:

— професора по кафедрі акушерства і гінекології – д. мед. н. І. В. Шпаку

— доцента по кафедрі оториноларингології – к. мед. н. І. В. Дедиковій

— доцента по кафедрі травматології та ортопедії – к. мед. н. Л. Л. Бутенко

— доцента по кафедрі гігієни та медичної екології – к. мед. н. О. В. Горошкову

— доцента по кафедрі дерматології та венерології – к. мед. н. Л. О. Ковтун

Були надані рекомендації для публікації навчального посібника «Ведення хворих з коморбідною терапевтичною патологією в хірургічній практиці» за редакцією академіка НАМН України В. М. Запорожана і професора О. Б. Волошиної, а також «Одеського медичного журналу», № 1, 2024 р.