Всесвітня міжнародна конференція з нейронаук за участі студентів нашого університету

Пандемія COVID-19 вплинула на всі сфери нашого повсякденного життя. Але, не зважаючи на скрутні умови проведення досліджень, ознайомлення науковців з отриманими результатами, студентська спільнота згуртовано підійшла до організації чергової конференції під егідою IBRO (International Brain Research Organisation) -“NEURONUS 2020”, яка відбулася в дистанційному режимі 8-11 грудня 2020 року та була організована студентським товариством Яґеллонського Університету м. Краків (Польща). На конференції було представлено лекції з найбільш актуальних питань діяльності нервової системи. Зокрема, великий інтерс викликали лекції всесвітньо відомих фахівців “Нейрональні мережі мозку у впровадженні гнучкого навчання” (професор Pico Caroni, Інститут біомедичних досліджень імені Фрідріха Мішера, Швейцарія), “Трансляційна нейробіологія: від від мережевих теорій до персонифікованої медицини” (професор Victor Jirsa, Марсельський університет, Франція), “Вплив COVID-19 на когнітивні функції та психічне здоров`я – за результатми Британського досвіду” (професор Adam Hampshire, Імперський коледж Лондона, Велика Британія).
Формат представлення результатів студентських робіт передбачав он-лайн доповіді з презентаціями. Окремо учасники конференції мали змогу переглянути відеофільми, яка засвідчували методичні підходи та основні результати проведених досліджень. Студентами нашого університету Приболовець К.О. (11 група, 4 курс) та Латиповим К. А. (22 група, 5 курс) було представлено дві роботи на теми: “Аналгезія, індукована стимуляцією мозочка за умов блокади γ-рецепторів, що активуються пероксисомним проліфератором” та “Неоангіогенез як механізм розвитку хімічних судом”. Зазначені доповіді викликали інтерес більшою мірою слухачів з Польщі, Голандії, та України.
Отриманий позитивний досвід участі в міжнародному науковому форумі надав новий потужний імпульс щодо можливостей представлення результатів власних наукових досліджень на значному рівні, підвищив вдповідальність та мотивував до наступного продовження наукової роботи.

На фото:

  1. Латипов – обговорення доповіді Латипова К.А. із професором Джилем Луіджталааром (університет м. Ніджмеген, Нідерланди);
  2. Приболовець – професор Джиль Луіджталаар (університет м. Ніджмеген, Нідерланди) під час обговорення доповіді Приболовець К.О.

Староста наукового студентського гуртка кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури,

Ксенія Приболовець