Вітаємо з ювілеєм Десятську Юлію Володимирівну!

Сьогодні відмічає свій ювілей доцент кафедри педіатрії №1 Десятська Юлія Володимирівна.

Юлія Володимирівна закінчила Одеський медичний інститут імені М. І. Пирогова у 1984 році. Навчалася і інтернатурі (1984-1985р.), клінічній ординатурі (1991 – 1993 р.). Після клінічної ординатури працювала лікарем неонатологом неонатологічного відділення Одеської міської лікарні №10. З 1993 по 1996 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 ОДМУ. У липні 1997 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Клінічне значення мембранотропної терапії та гіпербаричної оксигенації у комплексному лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених». Після закінчення аспірантури працювала асистентом та з липня 2011 року –  доцентом кафедри педіатрії №1 ОНМедУ.

Юлія Володимирівна користується авторитетом серед студентів та викладачів. Протягом багатьох років керує студентським науковим товариством кафедри. В останній рік відповідає за організацію наукової роботи кафедри. Веде консультативну лікарську роботу у пологовому будинку №7 м. Одеси, має вищу лікарську категорію з неонатології та педіатрії..

Юлія Володимирівна – співавтор трьох підручників, двох монографій, понад 100 статей у фахових журналах та збірниках, виступає з доповідями на науково-практичних конференціях.

Колектив кафедри педіатрії №1 вітає Юлію Володимирівну з ювілеєм та бажає їй здоров’я, творчої наснаги, довгого професійного життя, успіху у всіх ділах та щастя!