Відбувся черговий захід «Discussion Club. Challenging Patient Consultation»

15 вересня на кафедрі акушерства та гінекології відбувся черговий захід «Discussion Club. Challenging Patient Consultation» за темою: “Family Planning” за участю іноземних та вітчизняних студентів у гібридному режимі: очному та на базі платформи Microsoft Teams!

Кафедрою акушерства та гінекології були започатковані та проводяться регулярні дискусійні зустрічі за акушерсько-гінекологічною тематикою для вітчизняних та іноземних студентів, де слухачі відпрацьовують комунікативні навички та навички консультування пацієнтів під наглядом досвідчених лікарів-експертів англійською мовою!

Керівництвом університету, НВК ІТНІБО та кафедрою акушерства і гінекології були створені всі умови для комфортного спілкування та обміну думками між студентами університету.

За сформованою традицією, першу частину робочого процесу було розпочато із вступного слова професора Волянської А. Г., оголошення порядку денного та доповіді А. Добровольського “Family Planning: hidden miles”, що нагадав учасникам ключові засади заходів планування сім’ї, таким чином розпочавши жваву дискусію, до якої долучились усі присутні.

Студенти з Індії, Ізраїлю та інших країн розповіли за стан системи планування сім’ї в їх країнах, поділилися особливостями вирішення питань планування сім’ї та соціокультурним відношенням до небажаних вагітностей. Під час обговорення кожен студент отримав змогу висловити свою точку зору, за результатами обговорення прийшли до певних цікавих висновків.

Були відпрацьовані сценарії енкаунтерів між лікарями та пацієнтами (за допомогою Стандартизованих пацієнтів ОНМедУ) згідно тематики заходу.

Наступне засідання Discussion club у жовтні.

Тематика:“HIV and STI prevention. Challenging patients consultation “.