Відбулося чергове засідання Вченої ради ОНМедУ

26 лютого 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Почалося воно з приємних новин: академік НАМН України, професор В. М. Запорожан привітав професорів С. А. Шнайдера і О. В. Дєньгу з отриманням Державної премії за цикл робіт у стоматології, професора В. В. Бабієнка — за отримання Ордена Христа Спасителя від Української православної церкви за заслуги з відродження духовності в Україні, доктора фармацевтичних наук Л. М. Унгурян з ювілеєм, а також деяких співробітників університету з отриманням патентів України.

На засіданні розглянуто багато питань.
Так, було заслухано підсумки атестації випускників 2020 року фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 «Фармація» заочної форми навчання та кафедри психіатрії, наркології і психології. За результатами екзаменаційних комісій, випускники показали глибокий рівень теоретичних і практичних знань. У порівнянні з попереднім роком, зросли середній бал і якісна успішність.
Як відзначив у своїй доповіді про підсумки та перспективи міжнародної роботи університету і його структурних підрозділів в. о. проректора з науково-педагогічної (міжнародної) роботи професор О. О. Тарабрін, багато зроблено у цьому напрямі: участь в міжнародних симпозіумах, вебінарах, тренінгах, конкурсах, отримання міжнародних грантів, стажування в європейських країнах, публікування в зарубіжних виданнях, але потрібно ще активніше працювати на міжнародному рівні, налагоджувати контакти та укладати договори, брати участь в якомога більше міжнародних заходах і програмах, кожному науковцю підвищувати рівень індексу Хірша.
Про роботу студентських наукових гуртків кафедр і молодих науковців університету доповідала науковий керівник СНТ та ТМВ професор О. Г. Юшковська. У цілому робота СНТ та ТМВ досить активна: створена школа молодих вчених, 11-й рік поспіль триває участь у стипендіальній програмі Віктора Пінчука «Завтра UA», щороку — у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на отримання премії НАМН України, в наукових конференціях, семінарах та інших заходах. При цьому науковий керівник СНТ та ТМВ вважає, що на деяких кафедрах потрібно посилити діяльність щодо заохочення студентів і молодих вчених до наукової роботи та публікації наукових праць.
Сьогодні СНТ та ТМВ займаються організацією чергової науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)», присвяченої 150-річчю з дня народження В. В. Вороніна, яка пройде 9–10 квітня 2020 року.
Також Вчена рада заслухала й обговорила доповіді начальника планово-економічного відділу Н. З. Кадебської та в. о. проректора з науково-педагогічної роботи професора Р. С. Вастьянова про підготовку до 120-ї річниці заснування Одеського національного медичного університету.
Наприкінці засідання доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Дмитро Олійник ознайомив присутніх з динамікою передачі, симптомами, лабораторними ознаками та результатами дослідження коронавірусу. Результати доповіді викладені на підставі даних італійських колег. Прогнози складні, неможливо передбачити напрями та шляхи розповсюдження, а в нас немає діагностики. Проте є надія, що до квітня захворювання піде на спад, тому що вірус сприйнятливий до світла та тепла. А профілактика зазвичай проста – обмеження спілкування та підвищення імунітету, дотримання простих засобів особистої гігієни (мити руки після громадського транспорту, не обійматися, хворим не виходити на вулицю тощо).