Вибіркові дисципліни: ВК 4 курс “Планування сім’ї. Контрацепція”

Даний цикл відео надає інформацію про наявні на кафедрі вибіркові дисципліни для поглибленого вивчення здобувачами вищої освіти 4-6 курсів предмету “Акушерство та гінекологія”.

Здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями й спеціалізаціями визначають характер майбутньої діяльності та формують професійну компетентність здобувача. Студенти мають можливість обрати вибіркові дисципліни та корисні навчальні ресурси за інтересами, що частково забезпечує обрану спеціалізацію в межах спеціальності.