Валерій Запорожан провів засідання Вченої ради в офлайн-режимі — вперше за останній рік

25 травня 2021 року під головуванням ректора академіка Валерія Запорожана відбулось засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Воно пройшло в змішаному форматі з дотриманням усіх вимог карантинного режиму.

На порядок денний було винесено багато питань. Засідання почалось з привітання ювілярів:

— завідувача кафедри хірургії № 2, заслуженого лауреата в галузі науки і техніки України, професора Запорожченка Бориса Сергійовича;

— завідувачки кафедри загальної практики, професора Волошиної Олени Борисівни;

— завідувача кафедри  дерматології та венерології, професора Лебедюка Михайла Миколайовича.

Також члени Вченої ради привітали деяких співробітників з отриманням почесних звань та нагород, відбулось вручення атестатів і дипломів.

Враховуючи багаторічну сумлінну та плідну працю, вагомий внесок в підготовку лікарських та науково-педагогічних кадрів, в розробку актуальних питань медичної науки та охорони здоров’я населення України, а також активну участь в організації роботи щодо боротьби з Covid-19, одноголосно було прийнято рішення клопотати перед МОЗ України про нагородження Почесною грамотою МОЗ України:

— завідуючу кафедрою інфекційних хвороб ОНМедУ, д.мед.н., професора Чабан Тетяну Володимирівну,

— завідувача реанімаційного відділення Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ Римашевського Олексія Едуардовича,

— медичну сестру відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ Ворошилову Тетяну Володимирівну,

— рентген-лаборанта відділення функціональної, ультразвукової, променевої та ендоскопічної діагностики Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ Терземан Галину Василівну,

— старшу медичну сестру офтальмологічного відділення № 3 Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ Макарову Олену Миколаївну,

— молодшу медичну сестру офтальмологічного відділення № 3 Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ Корнецову Валентину Іванівну,

— палатну медичну сестру офтальмологічного відділення № 2 Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ Шулянську Наталію Павлівну,

— медичну сестру хірургічного кабінету поліклінічно-консультативного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ Малихіну Любов Миколаївну.

Лікаря акушера-гінеколога поліклінічно-консультативного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ Фоміну Тетяну Григорівну Вченою радою рекомендовано нагородити Подякою МОЗ України.

По першому питанню докладав професор С. А. Шнайдер. Він розповів про основні напрями роботи усіх кафедр стоматологічного профілю, їхні досягнення та плани.

Щодо перспектив розвитку стоматологічного факультету Одеського національного медичного університету, це вдосконалення і розширення спектра навчальних програм; ініціювання подальшого поліпшення нормативно-правової бази; максимальне використання потенціалу освітніх можливостей і посилення взаємодії з іншими кафедрами медуніверситету; широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  в систему післядипломної освіти.

Виступ професора С. А. Шнайдера доповнив голова Вченої Ради Запорожан, який наголосив, що ОНМедУ — це єдиний медичний університет, де стоматологічний факультет має навчальну базу — Державну установу «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». Це дуже важливо для освітнього процесу майбутніх стоматологів, але потрібно розвивати й інші напрями, які пов’язані з стимуляційним навчанням. Симуляційні класи мають бути на усіх кафедрах стоматологічного факультету. Нобхідно розвивати програму післядипломної освіти, щоб на своїх базах можливо було приймати лікарів з усієї України.

Вчена рада заслухала та обговорила доповідь голови медичної ради професора А. С. Сона, який розповів про досягнення та перспективи роботи Університетської клініки. Буде проведена низка реорганізацій та деякі нововведення. Наприклад, розпочнуть роботу підрозділи Університетської аптеки в медичних центрах ОНМедУ. За умови сучасної економічної необхідності, практично усі клінічні кафедри будуть розміщені в Університетських клініках. А тому треба звернути увагу на насичення кафедр новітнім обладнанням. «Кожного дня у світі з’являються нові винаходи, тому ми повинні одержувати нове обладнання, в іншому разі ми не зможемо допомогти людям на високому рівні, а завідувачам кафедр прошу поміркувати над тім, що треба змінити , щоб кафедри функціонували краще», — додав голова Вченої ради В. М. Запорожан.

Готовність факультетів університету до державної атестації випускників проаналізувала в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор І. П. Шмакова. Вона довела, що готовність випускної атестації була проведена в повному обсязі.

На засіданні Вченої ради були затверджені Положення: про Університетську аптеку, про кафедру та клінічну кафедру, про навчальний відділ, про навчально-методичний відділ, про проведення закупівель, про оцінювання працівників.

Також була затверджена Концепція реновації спортивно-оздоровчого табору «Медик».

На завершення голова Вченої ради академік В. М. Запорожан ще раз наголосив, що засідання Вченої ради віч-на-віч більш продуктивне, ніж в он-лайн режимі, тому що саме такі засідання дають відчуття, що ми одна родина і що перед нами стоять єдині завдання. «Зараз у нас проходить акредитація, ми готуємося до іспитів. Ще раз прошу ретельно виконувати усі рекомендації перевіряючих і продуктивно провести останній місяць навчального року», — підбив підсумок В. М. Запорожан.