Валерій Запорожан наголосив на важливості дотримання трудової дисципліни в період перебування країни в «жовтій» карантинній зоні

Керівництво Одеського національного медичного університету й надалі здійснюватиме суворий контроль над дотриманням трудової дисципліни на всіх управлінських ланках. Про це на засіданні Ректорату ОНМеДУ наголосив ректор, академік Валерій Запорожан.
Трудова дисципліна регламентована діючим трудовим законодавством України, Статутом ОНМедУ, внутрішніми нормативними документами, Колективним договором. «Подальший сталий розвиток університету, покращення якості освіти та медичної допомоги залежить від сумлінної та відповідальної роботи кожного фахівця. Зі свого боку адмінінстрація докладає всіх зусиль для створення відповідних умов праці, соціального захисту, розробки справедливої і гнучкої системи винагород. Ми пишаємося нашим колективом і маємо утримувати ту високу планку, якої досягли протягом останніх років», — сказав Валерій Запорожан.
Ректор також наголосив, що питання дотримання трудової дисципліни стало ще більш актуальним через випускну атестацію в умовах «жовтої» карантинної зони, що наразі діє на всій території України.
У «Положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти в ОНМеДУ» чітко викладено розподіл занять згідно стрічкового графіку навчання для 1-3 курсів та згідно циклового графіку навчання для 4-6 курсів, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять, забезпечення внутрішньої системи якості освітнього процесу, порядок відпрацювання академічної заборгованості та ведення обліку реалізації навчального процесу, тощо. Науково-педагогічні працівники мають суворо його дотримуватися та не допускати змін у розкладі чи графіках занять на свій розсуд, тривалості занять і перерв між ними.
Декани факультетів несуть персональну відповідальність за рівень організації навчальної, науково-методичної та наукової роботи, реалізацію освітньо-професійних програм, використання матеріально-технічної бази факультету. Невиконання правил трудової дисципліни карається матеріальною чи дисциплінарною відповідальністю у вигляді догани чи навіть звільнення.