В ОНМедУ відбулася позачергова студентська профспілкова виборча конференція

За ініціативи студентського самоврядування в Одеському національному медичному університеті відбулася позачергова студентська профспілкова виборча конференція, на якої були присутні 23 делегати з 28 і запрошені: голова профспілки медичних робітників Одеської області Г. В. Кокшарова, голова профспілки працівників ОНМедУ Ю. В. Сухін, проректор по науковій роботі І. П. Шмакова.

Конференція почалась з аналізу діяльності профспілкового комітету. В наданих за останні два роки актах перевірки з боку профспілки медичних робітників Одеської області було зазначено, що робота профкому студентів ОНМедУ має багато недоліків та невирішених питань, а очолювавший тривалий період профспілку Євген Михайлюк неналежно виконував свої обов’язки, порушуючи Статут організації.

Члени конференції одноголосно виразили недовіру дійсному голові ППО студентів ОНМедУ та обрали новий склад ревізійної комісії та профкому студентів ОНМедУ, який очолила Ладиженська Валерія.