В Одеському національному медичному університеті активно функціонують спільноти СНТ та ТМВ

В Одеському національному медичному університеті активно функціонують спільноти Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених. Члени товариств беруть активну участь в роботі наукових гуртків кафедр та представляють ОНМедУ на всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах, форумах тощо. Очолюють товариства Рада Студентського наукового товариства та Рада Товариства молодих вчених. У 2020-2021 академічному році радами керували Богдан Зінчук та Олена Філоненко відповідно. Загальне наукове керівництво останні 13 років здійснює професор Ольга Геннадіївна Юшковська.

Ради представляють науково-освітні інтереси студентів, молодих науковців, інтернів та молодих лікарів.

Бути членом Ради Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених – це можливість брати участь в організації та проведенні семінарів та круглих столів за проблемними тематиками, конференцій та наукових турнірів, різноманітних освітніх та профілактичних соціальних заходів, здійснювати публікації в вітчизняних та міжнародних фахових наукових журналах та виданнях, отримання стипендії на стажування тощо.

Бути членом Ради Студентського наукового товариства та Ради Товариства молодих вчених – це престижна можливість досягти великих цілей. Ми – коло однодумців, які завжди нададуть допомогу та стимул для подальшого наукового пошуку.

Найактивніші члени спільнот ОНМедУ за бездоганне виконання своїх обов’язків та внесок у студентську та молодіжну науку нагороджуються Університетом.

Запрошуємо бажаючих долучитися до роботи Ради СНТ та Ради ТМВ у наступному академічному році! Згідно до Статутів Рад, вам необхідно написати заяву на вступ та мати клопотання вашого наукового керівника або декана. З усіх питань до Рад можна звернутися за електронною адресою: [email protected] або в соціальних мережах.