Тези щорічної Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)», присвяченої 110-річчю із дня народження професора І.В. Савицького

Дорогі друзі та колеги!

Ось і настало довгоочікуване свято – Дні студентської науки в ОНМедУ.

Представляємо вашій увазі збірку тез щорічної Науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)», присвяченої 110-річчю із дня народження професора І.В. Савицького.

Завантажити тези доповідей→