Студентське наукове товариство та Товариство молодих вчених Одеського національного медичного університету активно реалізують наукові заходи серед студентства

В Одеському національному медичному університеті активно працюють студентське наукове товариство (СНТ) та товариство молодих вчених (ТМВ). До складу СНТ входять 744 студенти 1−6 курсів, що займаються науковою діяльністю. Найактивніші члени Студентського наукового товариства формують Раду СНТ та займаються реалізацією плану наукових заходів серед студентства.

Товариство молодих вчених об’єднує всіх вчених університету віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та вчені віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук.

Про роботу наукових гуртків кафедр університету доповіла на засіданні Вченої ради ОНМедУ науковий керівник СНТ та ТМВ університету професор О. Г. Юшковська. Вона відзначила кафедри, на які, на її погляд, треба орієнтуватися усім іншим: кафедра урології, клінічної імунології, генетики та медичної біології, внутрішньої медицини № 2, мікробіології, вірусології та імунології, пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії, загальної та військової хірургії, внутрішньої медицини № 4.

Ольга Юшковська розповіла про участь СНТ та ТМВ в заходах, семінарах, майстер-класах, форумах, проектах університетського, всеукраїнського та міжнародного масштабу.

Так, у вересні цього року молоді вчені стали учасниками польсько-українського семінару «Докторська підготовка та розвиток молодих вчених у контексті кадрової політики українських та польських університетів».

У жовтні відбувся перший семінар циклу для молодих вчених ОНМедУ «PhD. Особливості».

Вже 15-й рік поспіль ОНМедУ є партнером програми фонду Віктора Пінчука “ЗАВТРА.UА”, яка надає можливості стипендіатам для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків, обміну досвідом та створення власних проектів та ініціатив.

Днями університет приєднався до Всеукраїнського проекту «Кращий студент України», який ініціювали ВМГО «Студентська республіка» та МОН України з метою виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства.

Активно проводиться підготовка до щорічної Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)», яка відбудеться 14−15 квітня 2022 року і буде присвячена 100-річчю із дня народження всесвітньо відомого кардіохірурга, що першим у світі зробив пересадку серця, Почесного доктора ОНМедУ Кристіана Барнарда.

«Я зупинилася на деяких моментах діяльності СНТ та ТМВ нашого університету, хоча їх набагато більше: це і завершення розробки проекту «Зі шкільної парти — в науку!» та 1-го етапу проекту «Ярмарок наукових гуртків», і проведення в онлайн форматі Школи молодого науковця «Наука для чайників», і підготовка збірки Наукових досягнень молодих вчених ОНМедУ за 1991−2021 рр.», — додала професор О. Г. Юшковська.