Студенти медичного факультету ознайомились з сучасною технологією вивчення анатомії людини

В квітні цього року викладачами кафедри анатомії були проведені планові  заняття з поточних тем на кафедрі симуляційної медицини. Студенти медичного факультету ознайомились з роботою інтерактивного компьютерного стола ANATOMAGE TABLE, можливостями його використання для вивчення анатомії людини.

Студенти розглянули в 3D проекції розташування органів, судин та нервів, з’ясували їх топографію. Також скористалися опцією пошарового видалення тканин з наступним оглядом глибоких структур тіла. Використання анатомічного столу під час практичних занять дозволило розглянути зовнішню та внутрішню будову органів макроскопічно. Усе в сукупності дало ефект кращого сприйняття цілісності організму, зробило процес навчання більш цікавим. Було можливо відпрацювати метод віртуального препарування.

На наш погляд, анатомічний віртуальний стіл надає змог більш повного та ефективного вивчення анатомії людини. Робота з віртуальним біологічним матеріалом дозволяє оцінити топографію органу (скелетотопію, синтопію, голотопію), його кровопостачання та інервацію, та зрозуміти будову організму в цілому. Використання даної методики навчання заохочує не лише студентів, але й викладачів, оскільки високотехнологічне обладнання значно удосконалює та розширює знання з дисципліни.