Станіслав Шнайдер назвав пріоритети для стоматологічного факультету: Розширення навчальних програм, поглиблення співпраці, впровадження ІКТ

Стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету включає в себе шість кафедр, п’ять з яких мають свої бази у Державній установі «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України». Інститут є не тільки лікувально-профілактичним закладом, а і науково-дослідним центром. Перебування студентів й інтернів на його базі дозволяє їм приймати участь не тільки у практичній діяльності стоматолога, але й у науко-дослідній роботі, що дає можливість сформувати у студента наукове мислення, поширити кругозір, зацікавити й мотивувати до проведення наукових досліджень та самовдосконалення.

«Стоматологічний факультет Одеського національного медичного університету реалізує концепцію безперервної освіти: від підготовки студентів до підвищення кваліфікації і перепідготовки лікарів-стоматологів», — заявив доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою загальної стоматології Станіслав Шнайдер на засіданні Вченої ради, яке відбулося під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана.

Стоматологічний факультет ОНМедУ вперше в Україні було обладнано найновітнішими симуляторами Simodont останнього сьомого покоління. Симуляційне навчання має колосальні можливості для підвищення рівня не тільки практичної підготовки медичного персоналу, але і безпеки організації медичної допомоги. «Дуже важливо, коли з самого початку навчання акценти розставляються на фактори безпеки — дотримання встановлених правил, алгоритмів, протоколів ведення хворих, організацію цілеспрямованої взаємодії між собою медичного персоналу і з пацієнтом», — наголосив професор.

Стоматологічні кафедри розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах Одеси. Клінічні та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи вітчизняні і світові досягнення науки.

Кафедра загальної стоматології факультету післядипломної освіти є найбільшою стоматологічною кафедрою в Україні, тому що охоплює 3 південні регіони — Одеський, Миколаївський та Херсонський — та повністю забезпечує післядипломну освіту лікарів-стоматологів. Зараз на кафедрі навчаються 317 стоматологів-інтернів: 139 інтернів першого року та 178 інтернів другого року навчання.

В цілому за останні 5 років співробітники стоматологічних кафедр надрукували 519 статей, 212 тез, 6 монографій, 7 підручників, отримали 17 патентів. Співробітниками кафедр захищено 9 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

На думку Станіслава Шнайдера, перспективи розвитку стоматологічного факультету полягають у вдосконаленні і розширенні спектру навчальних програм, максимальному використанню потенціалу освітніх можливостей і посиленні взаємодії з іншими кафедрами медуніверситету. Окрему увагу, на його думку, доцільно звернути на широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему післядипломної освіти, поглиблення зв’язків з лікувально-профілактичними закладами, налагодження і розвиток міжнародних зв’язків з впровадження позитивного досвіду і спільних проектів.