Співробітники Одеського національного медичного університету долучились до онлайн семінару-тренінгу IAAR (на основі стандартів WFME/AMSE)

8 липня 2021 року співробітники Одеського національного медичного університету на чолі з проректором з науково-педагогічної роботи доктором медичних наук, професором Марічередою Валерією Геннадіївною долучились до онлайн семінару-тренінгу IAAR (на основі стандартів WFME/AMSE). Тренінг проводився експертом І категорії IAAR, кандидатом медичних наук, доцентом Казахського Національного медичного університету імені С. Д. Асфендіярова.

Незалежне агентство акредитації та рейтингу IAAR — це провідне міжнародне акредитаційне агентство по забезпеченню якості освіти, що входить до Європейського реєстру забезпечення якості EQAR і є повноправним членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти ENQA.

Програма семінару включала багато проблемних питань, серед яких: міжнародна акредитація як інструмент підвищення якості освіти, аналіз стандартів міжнародної акредитації з управління та адміністрування закладом вищої освіти, формування, управління, оцінки та постійного оновлення освітніх програм, формування та управління освітнім середовищем та ресурсами тощо. За результатами проходження восьмигодинного семінару-тренінгу адміністративні та науково-педагогічні працівники Одеського національного медичного університету отримали знання, які будуть основою для міжнародної акредитації, метою якої є забезпечення високої якості освітніх послуг на основі міжнародної інституційної та спеціалізованої (програмної) акредитації організацій освіти і проведення рейтингових досліджень, формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМедУ, покращення освітнього процесу та середовища, а також системи стратегічного управління університетом.