Рухаємось за всіма стратегічними напрямками. Валерій Запорожан підбив підсумки роботи ОНМедУ за  минулий  рік

У минулому навчальному році на засіданні Вченої ради було прийнято Концепцію стратегічного розвитку Одеського національного медичного університету на період до 2025 року, у якій задекларовано пріоритетні завдання за кожним напрямком діяльності університету до 2025 року, ключовими з яких є інтернаціоналізація діяльності, забезпечення сталого розвитку університету, гарантування високої якості освітньої, науково-дослідної, лікувально-профілактичної діяльності.

«Сьогодні створені всі можливості для подальшої модернізації діяльності університету за всіма стратегічними напрямками», – заявив ректор ОНМедУ Валерій Запорожан на засіданні Вченої ради університету.

Під час звіту про підсумки роботи ОНМедУ у минулому році ректор зазначив, що загалом станом на 1 вересня 2021 року в університеті навчалися 15 689 здобувачів вищої освіти. Зокрема, на додипломному рівні – 6440 чоловік, на післядипломному рівні – 5589.

В минулому році до ОНМедУ було зараховано 654 здобувача освіти (з них вітчизняних – 387; іноземних – 267). Кількість випускників склала 1258 (з них вітчизняних – 992; іноземних – 266).

Завершилася підготовка фахівців за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» (спеціаліст), «Фармація» (спеціаліст), «Практична психологія» (бакалавр).

Обсяги виконання держзамовлення за спеціальностями «Медицина», «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Педіатрія» загалом склали: 148 осіб (обсяг прийому), 381 особа (обсяг випуску).

В рамках виконання держзамовлення за спеціальністю «Медико-профілактична справа» обсяг випуску становив 22 особи плюс 1 контракт.

У минулому році структура університету була представлена:

 • 7 факультетами;
 • 60 кафедрами (теоретичними та клінічними), з них випускаючих кафедр – 23;
 • 3 клініками (на 617 ліжок);
 • НДІ трансляційної медицини;
 • іншими структурними підрозділами.

 «На теперішній час університет пройшов у березні-квітні першу акредитацію «Стоматологія» (магістерський рівень) отримав рівень Б, «Фармація, промислова фармація» (магістерський рівень). Завершено п’ять акредитацій: 4 післядипломного рівня – «Медицина», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Педіатрія», та 1 магістерського рівня – «Медицина». Також триває міжнародна акредитація», – повідомив Валерій Запорожан.

У минулому році була проведена масштабна наукова робота, результатами якої стали:

 • 14 монографій;
 • 14 інформаційний листів МОЗ;
 • 8 методичних рекомендацій;
 • 547 статей;
 • 4 нововведення;
 • 62 патенти;
 • 83 наукових форуми, у тому числі 34 міжнародних.

У минулому році було отримано 8 міжнародних грантів (тревел та стажування), 22 співробітники пройшли стажування, у т. ч. он-лайн, у зарубіжних установах. Крім того, ОНМедУ став членом всеукраїнської мережі з визнання іноземних кваліфікацій.

Наразі триває організація двох проектів: Міжуніверситетське навчально-наукове об’єднання «Одеський центр здорового харчування» та Навчально-виробничий комплекс «Університетська аптека».