Чергове засідання Вченої ради ОНМедУ 31.08.2021

Шановні колеги!

31 серпня 2021 р. о 10.00 год. в аудиторії № 1 (вул. Ольгіївська, 4) відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.

Порядок денний:

  1. Аналіз ефективності роботи професорсько-викладацького складу університету, завдання та перспективи університету у 2021-2022 навчальному році.

Допов. – ректор університету,

                          академік НАМН України, проф. В.М. Запорожан

  1. Підсумки роботи ОНМедУ по прийому студентів на 1-й курс.

Допов. – відповідальний секретар приймальної комісії,

                                    доц. Є.С. Бурячківський

  1. Затвердження “Комплексу заходів з організації навчального процесу у 2021-2022 навчальному році” та планів роботи університету.

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи (навчальн.),

проф. І.П. Шмакова

  1. Присвоєння вченого звання:

– проф. по каф. акушерства і гінекології –        д.мед.н. Назаренку О.Я.

– доц. по каф. дерматології та венерології –      к.мед.н. Бочаровій В.В.

  1. Поточні справи.

 

Голова Вченої ради,

академік НАМН України,

професор                                                                   В.М. Запорожан

 

Вчений секретар,

професор                                                                   О.Л. Аппельханс

 

На засідання запрошуються завідувачі кафедр та всі викладачі університету.