Позачергова Конференція трудового колективу: ОНМедУ готовий до страйку!

Оновлене керівництво МОЗу продовжує порушувати закони, трактувати судові рішення на власний розсуд або просто ігнорувати їх. Більше року блокується підписання кошторису ОНМедУ, у зв’язку з чим з лютого 2019 р. студентам не виплачується стипендія, а працівникам клінік університету — заробітна плата. Оскільки всі правові можливості зупинити свавілля МОЗу вичерпано, профком ОНМедУ ініціював скликання 7 листопада позачергової Конференції трудового колективу, де запропонував провести загальний страйк працівників як крайній захід у вирішенні колективного трудового спору між ОНМедУ та МОЗом України з метою добитися виконання законних вимог колективу університету про підписання заблокованого МОЗом кошторису на 2019 рік, що дасть змогу відновити виплати стипендій та зарплат, нормалізувати роботу клінік ОНМедУ.

Профком студентів і студентське самоврядування ОНМедУ приєдналися до співпрацівників ОНМедУ для участі у запланованому страйку.

Першим кроком у цьому напрямку стало затвердження робочої групи, яка буде відповідати за підготовку до страйку, щоб не порушити Закону України про страйк, опрацює блок документів до цього заходу.

Наприкінці Конференції трудового колективу було прийнято Звернення до різних установ влади щодо стану, який створився в університеті. І якщо проблему не буде вирішено, колектив буде вимушений перейти до страйку.

Звернення