Перший в Україні міждисциплінарний навчальний посібник щодо COVID-19

В сучасному світі, за умов доступності транс океанічних  подорожей великими масами людей, поява нового коронавірусу COVID-19 повстала глобальною проблемою для всього людства. Всепланетарне розповсюдження збудника, недостатність достовірних даних про розповсюдження та перебіг захворювання, поодинокі експериментальні дослідження в намаганні створити специфічні ліки та вакцину недодають оптимізму в швидкому вирішенні проблеми захворюваності на COVID-19.

В умовах пандемії COVID-19 повстала необхідність перебудовувати механізм надання медичної допомоги населенню. Задля полегшення розуміння лікарями і студентами-медиками  проблеми COVID-19 та створення їм підґрунтя для організації якісного безпечного надання медичної допомоги, співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, спільно з науковцями зі всієї України,  написали та видали навчальний посібник «Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії». В якому висвітлили найсучасніші погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії.

Кожен із розділів посібника детально висвітлює актуальні сучасні данні стосовно COVID-19. Так, Буйко Олена Олександрівна на основі світових даних та власного досвіду, описала клінічні прояви COVID-19 та діагностичні критерії. Професор Харченко Юрій Петрович, акцентував увагу на детальному розгляді профілактичних заходів у боротьбі із розповсюдженням COVID-19 та на можливих ускладненнях хвороби.Поряд із тим, в написанні посібника приймали участь вчені зі всієї України. Заслужений діяч науки і техніки України, професор Абатуров Олександр Євгенович (Дніпропетровська медична академія) зупинив свою увагу на патогенезі COVID-19. Головний дитячий інфекціоніст України, професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Крамарьов Сергій Олександрович розлого зупинився на етіології та ефективних лікувальних заходах щодо COVID-19. Не менш вагомий вклад в написання внесли професори Юр’єва Л.М., Крючко Т.О., Кожина Г.М., Курило В.О., Чугунов В.В та інші.

Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні за, який висвітлює сучасну актуальну інформацію щодо COVID-19.Він рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.