Переваги навчання на симуляційному обладнанні ОНМедУ

Реформування та модернізація галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів та медичного персоналу в цілому досконального володіння не тільки теоретичною базою, але й мати певний практичний досвід. Проходячи навчання в медичному закладі (вищому або середньому), студенти майже завжди відчувають дефіцит практичного аспекту підготовки. Для цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематичних пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної середньої, вищої та післядипломної медичної освіти є створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів в різних медичних галузях, відпрацювання та закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційного методу навчання як одного із базисних, широкий спектр тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки.

Переваги симуляційного тренінгу:

  • Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
  • Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
  • Необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
  • Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують життю, патологіях;
  • Частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер;
  • Знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій;
  • Тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки;
  • Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії.