Навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології ОНМедУ

Одеський національний медичний університет постійно підвищує якість навчання та відповідність теоретичної і практичної частини навчальної програми сучасним вимогам. Одним з таких напрямків є діяльність навчально-виробничої лабораторії молекулярної патології, яка має найсучасніше комплексне обладнання з урахуванням вимог програми навчання, науково-дослідницької робіти та участі у виконанні міжнародних програм.