Набір громадян України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в ОНМедУ у 2018-2019 навчальному році