Конкурс на заміщення вакантних посад (квітень 2018р)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА  ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ:
–    Симуляційної медицини                                                                              -1
(професор, к.м.н.)
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР:
–    Дитячих інфекційних хвороб                                                                      -1
(професор, д.м.н.)
–    Дитячих інфекційних хвороб                                                                      -1
(доцент, д.м.н.)
 
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР:
–    Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою                                              -1
(к.м.н.)
–    Травматології та ортопедії                                                                              -1
(к.м.н.)
–    Загальної та клінічної патологічної фізіології                                           -1
(доцент, к.м.н.)
–    Клінічної імунології, генетики та медичної біології                                – 1
(доцент, к.м.н.)
 –   Гігієни та медичної біології                                                                             -1
    (доцент, к.м.н.)
 –   Терапевтичної стоматології                                                                           -1
(доцент, к.м.н.)
– Професійної патології, клінічної лабораторної і функціональної
діагностики                                                                                                               -2
(к.м.н.)
 – Педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою                                              -1
(к.м.н.)
 –    Філософії та біоетики                                                                                     -1
(к.ю.н.)
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ:
–    Клінічної імунології, генетики та медичної біології                                 -1
(к.м.н)
  

Університет житлом не забезпечує.

Термін подання заяви на конкурс – місяць від дня опублікування. Заяву та інші документи, передбачені Положенням про конкурс, направляти за адресою: 65026, місто Одеса, Валіхівський провулок, 2; телефон 717-72-72.