Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Одеський національний медичний університет оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ:

–    Загальної та клінічної патологічної фізіології    (д. ветеринарних.н., доцент)         -1

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР:

–    Акушерство і гінекології № 1         -2

–    Педіатрії № 2    (к.м.н.)                     -1

–    Загальної стоматології    (к.м.н.)       -2

–    Соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права   (к.юр.н.)     – 1

–   Пропедевтики педіатрії        (к.м.н., доцент)         -2

–    Реабілітаційної медицини   (к.м.н.)          -1

– Медичної хімії       (к.х.н.)      -1

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР:

–    Акушерство і гінекології  № 1   (к.м.н.)      -1

–    Акушерство і гінекології  № 1      -1

–    Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою     -1

–    Педіатрії № 2      (к.м.н.)     -1

–  Педіатрії № 2     -2

–    Загальної стоматології    (к.м.н.)          -2

–    Гістології, цитології та ембріології        -3

–    Клінічної імунології, генетики та медичної біології    (к.м.н.)      -1

–    Клінічної імунології, генетики та медичної біології       -1

–    Загальної та клінічної фармакології   (к.м.н.)       -1

–     Медичної хімії         (к.х.н.)       -1

–   Фізіології         -2

– Соціальної медицини, громадського здоровя та медичного права          – 2

– Гігієни та медичної екології    (к.м.н.)          -1

–  Фармакогнозії         -2

– Організації та економіки фармації      -2

– Організації та економіки фармації      (к.м.н)    -1

– Організації та економіки фармації      (к.ф.н.)         -1

– Акушерства та гінекології № 2       -1

– Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою    (к.м.н.)          -1

– Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою          -2

– Хірургії № 2       (к.м.н)        -1

–  Хірургії № 2      -1

– Оториноларингології    (к.м.н.)          -1

– Оториноларингології       -1

– Урології та нефрології       (к.м.н.)  -2

– Урології та нефрології         -1

– Неврології          -1

– Пропедевтики внутрішніх хвороб       (к.м.н.)        -2

– Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево –судинної патології       -3

– Внутрішньої медицини № 2       -2

– Внутрішньої медицини № 3    (к.м.н.)             -1

– Внутрішньої медицини № 4     (к.м.н.)        -1

– Професійної патології, клінічної, лабораторної і функціональної діагностики   (к.м.н.)           -1

– Інфекційних хвороб      (к.м.н.)        -1

– Інфекційних хвороб          -1

– Дерматології та венерології    (к.м.н.)      -2

– Психіатрії та наркології         -1

– Психології      -1

– Пропедевтики педіатрії   (к.м.н.)         -1

– Педіатрії № 1      -2

– Педіатрії № 3 з післядипломною  підготовкою    -1

– Хірургічної стоматології        -1

– Ортодонтії        -3

– Ортопедичної стоматології      – 2

– Стоматології дитячого віку     (к.м.н.)      -1

– Загальної і клінічної епідеміології  та біобезпеки       -1

– Симуляційної медицини        -5

– Симуляційної медицини   (к.п.н.)        -1

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:

–    Суспільних наук      (к.філ.н)        -1

–    Іноземних мов         -2

–    Медичної хімії         (к.б.н.)    -1

–    Медичної хімії      (к.м.н.)          -1

–    Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології       -3

–    Фармацевтичної хімії            -1

–    Фармакогнозії    (к.х.н.)         -1

–    Фармакогнозії        -1

ВИКЛАДАЧІВ:

–    Суспільних наук  (к.філос.н.)      -1

–    Cуспільних наук      – 2

–    Іноземних мов      -3

 

Університет житлом не забезпечує.

Термін подання заяви на конкурс – місяць від дня опублікування. Заяву та інші документи, передбачені Положенням про конкурс, направляти за адресою: 65026, місто Одеса, Валіхівський провулок, 2; телефон 717-72-72.