Кафедра акушерства і гінекології ОНМедУ

Кафедра акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету є однією з провідних кафедр серед медичних закладів вищої освіти України. Вже понад 120 років професорсько-викладацький склад продовжує традиції видатних попередників. На кафедрі проходять навчання здобувачі вищої освіти 4, 5 та 6 курсів медичних і міжнародного факультетів, а також лікарі-інтерни, курсанти, аспіранти. Сьогодні тут працюють 55 викладачів: 23 доктори медичних наук та 32 кандидати медичних наук. Серед них 18 співробітників мають вчене звання професора і 16 – вчене звання доцента. Це одна з найбільших профільних кафедр країни. Довгий час її очолював нинішній ректор ОНМедУ академік Валерій Запорожан. Саме він створив сучасну наукову школу хірургічної гінекології, згуртував навколо себе провідних фахівців. З 2016 року кафедру очолює учень Валерія Запорожана – доктор медичних наук, професор Ігор Гладчук.

Зараз кафедра – поважний міжнародний науково-дослідний центр з сучасним обладнанням навчальної, дослідницької та лікувальної справи.