Юрію Бажорі присвоєно стипендію Кабінету Міністрів України

Із почуттям великої радості сповіщаємо, що розпорядженням за № 858-р від 29 вересня 2023 року Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти стипендію Кабінету Міністрів України присвоєно професорові кафедри медичної біології та хімії Одеського національного медичного університету Бажорі Юрію Івановичу.

Є в нашому житті Люди, про яких можна написати багато, проте, все одно виходить, що сказано замало – настільки вони величні. І нам усім несказанно пощастило, що маємо за честь (і одночасно – радість!) працювати разом із такими Людьми, яких називають по-різному – Старійшинами, Легендами, Великими… Спілкування з ними – як ковток чистого свіжого гірського повітря, після якого до кінця робочого дня перебуваєш у стані творчого натхнення!

 Така Людина працює в Одеському національному медичному університеті – це Заслужений діяч науки і техніки України, лавреат Державної премії в галузі науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Юрій Іванович БАЖОРА.

Велич Юрія Івановича підтверджує той беззаперечний факт, що кафедру, на якій він працює, всі традиційно так і називають – «кафедра Бажори», і оточуючим одразу стає зрозумілим, про яку саме кафедру йдеться. Заслуги професора Бажори перед Його Величністю – наукою і організацією навчального процесу в закладах вищої медичної освіти України є настільки значущими та загальновизнаними, що немає сенсу їх перераховувати. Зазначимо лише один факт: бути автором/співавтором національних підручників із трьох величезних за обсягом методичного матеріалу навчальних дисциплін («Медична біологія», «Медична генетика», «Клінічна імунологія і алергологія») державною і англійською мовами для вітчизняних та іноземних (англомовних) студентів усіх медичних університетів України є, безсумнівно, неперевершеним досягненням! У 2007 році за національний підручник «Медична біологія» (видання 2-ге, перероблене та доповнене) професорові Бажорі було присвоєно Державну премію в галузі науки і техніки України.

Професор Бажора – автор більше ніж 600  наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі – 70 монографій, підручників і навчальних посібників.

Безмежно радіємо з того, що вельмишановний Юрій Іванович і сьогодні працює поруч із нами.

Усі ми, його колеги і учні, щиросердно вважаємо Юрія Івановича Учителем і безмежно радіємо, що його заслуги гідно оцінено Державою.