Грошова допомога для лікарів-інтернів

До відома лікарів – інтернів бюджетної форми навчання, які отримали сертифікат лікаря – спеціаліста у 2023 році

Відділ інтернатури ОНМедУ нагадує, що згідно наказу МОЗ України № 390 від 28.05.2012 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів», лікарі – інтерни (випускники ОНМедУ), які працевлаштовані після закінчення інтернатури у 2023 році:

  • У закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу на посадах лікарів;
  • Лікарями загальної практики – сімейної медицини, лікарями – педіатрами дільничними і лікарями – терапевтами дільничними у будь якій місцевості,

та уклали у поточному році на строк не менше як три роки договір про роботу, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги (далі – Допомога) у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для отримання Допомоги до відділу інтернатури до 02.10.2023 р. треба надати заяву на ім’я ректора та копії наступних документів:

  • Паспорт;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • Диплом;
  • Сертифікат лікаря – спеціаліста;
  • Договір про роботу (обов’язково, строком не менше ніж на 3 роки).