Договір про співпрацю з Медичним будинком Odrex

Одеський національний медичний університет і Медичний будинок Odrex підписали договір про співпрацю в галузі підготовки медичних кадрів, забезпечення лікувально-діагностичного процесу, а також впровадження у практику наукових досліджень.

Згідно договору Медичний будинок Odrex стане базою ОНМедУ, де буде створено клінічний лікувально-діагностичний центр, та будуть розміщені 4 кафедри ОНМедУ: кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії, кафедра роботизованої та ендоскопічної хірургії, кафедра серцевої патології, захворювань серцево-судинної системи, а також кафедра анестезіології та інтенсивної терапії.

На церемонії підписання договору виступили завідувачі цих кафедр з презентаціями перспектив розвитку співробітництва.

Угода у такому форматі між приватною клінікою та державним ВНЗ підписана вперше в Україні!

Завдяки цьому відео ви теж можете стати свідками моменту підписання історичного договору генеральним директором Медичного будинку Odrex Тиграном Арутюняном (Tigran Arutiunian) та ректором ОНМедУ, доктором медичних наук, професором, академіком НАМН України Валерієм Запорожаном (Valeriy Zaporozhan).

Подписание договора о сотрудничестве между клиникой Odrex и ОН…

Медицинский дом Odrex и Одесский Национальный Медицинский университет заключают договор о сотрудничестве в сфере подготовки медицинских кадров, обеспечения лечебно-диагностического процесса, а также проведения и внедрения в практику научных исследований. Согласно договору на базе Медицинского дома Odrex создадут клинический лечебно-диагностический центр, где будут размещены 4 кафедры ОНМедУ: кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии, кафедра роботизированной и эндоскопической хирургии, кафедра сердечной патологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также кафедра анестезиологии и интенсивной терапии.Соглашение в таком формате между частной клиникой и государственным ВУЗом будет подписано впервые в Украине. На ваших глазах исторический договор подписывают генеральный директор Медицинского дома Odrex Тигран Арутюнян (Tigran Arutiunian) и ректор ОНМедУ, доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины Валерій Запорожан (Valeriy Zaporozhan).

Опубліковано Медицинский дом Odrex 6 листопад 2017 р.