День неонатолога

День неонатолога відзначається 5 квітня на честь усіх лікарів, які займаються лікуванням та доглядом за недоношеними та новонародженими дітьми.

Політика ВООЗ (WHO), ЮНІСЕФ (UNICEF), Міжнародної педіатричної асоціації (IPA) у найближчі десятиліття орієнтована на об’єднання зусиль зі зниження материнської та дитячої смертності з повсюдним поширенням технологій планування сім’ї та програм охорони дитини. Першочерговим пріоритетом є забезпечення обов’язкового пренатального обслуговування вагітних жінок та інтеграція неонатології в систему перинатальної служби.

За останнє десятиліття з’явилися проривні технології, які змінили підходи до виходжування новонароджених та дозволили кардинальним чином скоротити смертність немовлят. На сучасному етапі розвитку неонатальної медицини в Україні офіційно реєструють та виходжують немовлят починаючи з 22 тижнів гестаційного віку та масою тіла понад 500 грамів при народженні. Дитячі відділення перинатальних центрів та пологових будинків в даний час обладнані найсучаснішою апаратурою для виходжування маленьких пацієнтів.

В Україні в номенклатуру лікарських спеціальностей і посад лікар педіатр-неонатолог був внесений у листопаді 1987 року. У 1999 році на І Конгресі неонатологів, який відбувався в Одесі, була створена Асоціація неонатологів України (АНУ), президент  д. мед. н. професор Т. К. Знаменська, основним завданням якої є сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування новонароджених, визначення загальної політики з цих питань; вивчення сучасних досягнень в галузі неонатології; сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я новонароджених; захист соціальних, економічних та інших інтересів членів Асоціації.

Постійним членом правління АНУ є член-кореспондент НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії ОНМедУ Микола Аряєв. За його ініціативою створено первинний осередок АНУ — Одеська асоціація лікарів-педіатрів та неонатологів.

Співробітники кафедри педіатрії ОНМедУ проводять консультативні огляди новонароджених дітей у відділенні інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей і у відділені патології новонароджених  і недоношених дітей КНП “ООДКЛ”.

На кафедрі педіатрії ОНМедУ цикл «Неонатологія» викладається на 5-му курсі. Згідно з робочою програмою, здобувачі вищої освіти мають змогу не тільки опановувати теоретичні знання, а й опрацювати в симуляційному кабінеті відповідні практичні навички з надання допомоги новонародженій дитині. На кафедрі педіатрії питання неонатології вивчають і лікарі-інтерни за спеціальностями «Педіатрія» та «Неонатологія». Запропоновано цикли тематичного удосконалення для лікарів-неонатологів. В 2024 році запланована  спеціалізація  з неонатології. Щороку питання надання неонатальної допомоги обговорюються на конференціях з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та сімейній медицині», присвяченій пам’яті  академіка Б. Я. Резніка. На кафедрі проблемам неонатологічного спектра були присвячені дослідження у низці науково-дослідних робіт з конкурсним фінансуванням МОЗ України та за підтримки міжнародних грантів.

День неонатолога України — це день визнання лікарів, які будують  наше майбутнє.