Студентське наукове товариство

В Одеському національному медичному університеті активно функціонують спільноти СНТ та ТМВ В Одеському національному медичному університеті активно функціонують спільноти Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених. Члени товариств беруть активну участь в роботі наукових гуртків кафедр та представляють ОНМедУ на всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах, форумах тощо. Очолюють товариства Рада
Студентську конференцію завершено 22-23 квітня в Одеському національному медичному університеті відбулася щорічна Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), яка була присвячена 110-річчю з дня народження професора Івана Володимировича Савицького. У конференції прийняли