Спільне засідання СНТ кафедр внутрішньої медицини №4 та кафедри симуляційних медичних технологій

Наприкінці року, 22-го грудня, за участю завідувача кафедри симуляційних медичних технологій д.е.н., к.мед.н. Рогачевського О.П., к.мед.н., доцента Соломко О.В., ас. Черемних Г.І. та ас. Онищенка В.І. відбулось спільне засідання СНТ кафедр внутрішньої медицини №4 та кафедри симуляційних медичних технологій.

Були заслухані доповіді студентки 6-го курсу 15 групи Макєєвої М.А. на тему:  «Систолічні шуми при диференційній діагностиці мітральноі недостатності та аортальному стенозі», науковий керівник к.мед.н., доцент Соломко О.В. та студентки 4-го курсу 14 групи Купрієвич Н.С. “Особливості діастоличних шумів при мітральному стенозі та аортальній регургітації” науковий керівник ас. Черемних Г.І.

Після доповідей та подальшої жвавої дискусії, усі учасники засідання мали змогу провести аускультацію серця при даних патологіях за допомогою сучасного симулятора Harvey® – The Cardiopulmonary Patient Simulator, що є найбільш реалістичним симулятором кардіологічного пацієнта з комплексним відтворенням кліничної картини найбільш важливих кардіологічних захворювань та синдромів.