Міжнародне навчання та впровадження цифрової лапароскопії в ОНМедУ

Співробітники ОНМедУ – професор кафедри хірургії # 3 Малиновський А.В, доцент кафедри гінекології Кожаков В.Л. та асистент кафедри загальної та військової хірургії Квасневський Є.А. пройшли навчання роботі на системі  цифрової лапароскопії Senhance.

Дана роботизована система дозволяє виконувати складні лапароскопічні втручання, а також проводити навчання студентів, інтернів та курсантів завдяки віртуальному симулятору, яким укомплектований пристрій.

Програма навчання включала три етапи:

  • знайомство із системою (разом з операційними сестрами) з виконанням різних маніпуляцій на тренажері у тренінг-центрі компанії Senhance в Мілані (29-30.11);
  • кадевер-курс з самостійного виконання операцій у тренінг-центрі в Амстердамі (03.12);
  • виконання операцій під наглядом сертифікованих компанією прокторів з Каунаської університетської клініки та Амстердамського тренінг-центру на своїй базі – в Центрі реконструктивної та відновної хірургії Університетської клініки, де інстальована система цифрової лапароскопії Senhance.

На останньому етапі (13-17.12) нашими співробітниками, із залученням завідувача кафедрою гінекології проф. Гладчука І.З. та завідувача кафедрою загальної та військової хірургії проф. Каштальяна М.А. виконані 4 гінекологічні та 3 загальнохірургічні операції. Всі вони пройшли успішно. Подібне навчання заплановане для інших співробітників Університетської клініки та нашого університету для широкого та різнопланового впроваждення нової технології в єдиний навчальний, лікувальний та науковий процес.