Наука

Стипендіальна програма підтримки талановитої молоді ОНМедУ 13-й рік поспіль є офіційним партнером Загальнонаціональної програми підтримки талановитої молоді, що покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни: «Zavtra.UA» Фонду В. Пінчука. Прийом заявок на участь у конкурсі відкрито на сайті програми zavtra.in.ua з 11
Фільм ОНМедУ: Університет майбутнього! Історія Одеського національного медичного університету бере початок з 1900-го року з ініціативи видатного хірурга Миколи Пирогова відкрити медичний факультет при Новоросійському університеті. Через 120 років з дня заснування ОНМедУ перетворився на один з провідних вишів Східної Європи. Університет чи не
Перший в Україні міждисциплінарний навчальний посібник щодо COVID-19 В сучасному світі, за умов доступності транс океанічних  подорожей великими масами людей, поява нового коронавірусу COVID-19 повстала глобальною проблемою для всього людства. Всепланетарне розповсюдження збудника, недостатність достовірних даних про розповсюдження та перебіг захворювання, поодинокі експериментальні дослідження в намаганні створити специфічні
Другий день роботи XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвяченої пам’яті видатного вітчизняного вченого, педіатра і нашого вчителя академіка Б.Я.Резніка Сьогодні завершився другий день роботи XII Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвяченої пам’яті видатного вітчизняного вченого, педіатра і нашого вчителя академіка Б.Я.Резніка. Відкрив конференцію чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор
Почала свою роботу науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам’яті академіка Б.Я.Резніка Сьогодні почала свою роботу науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам'яті академіка Б.Я.Резніка, яка проводиться щорічно. Високий рівень і статус конференції підтверджує факт її внесення до реєстру з'їздів, конгресів