Атестація випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання

З 12 по 24 лютого 2020 року в Одеському національному медичному університеті проходить атестація випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Під час атестації відбувся захист дипломних робіт, метою підготовки яких є розширення, систематизація та закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання в університеті, набуття навичок самостійного вирішення науково-дослідних та практичних завдань у галузі фармації.До захисту були допущені 10 студентівфармацевтичного факультету,які в період навчання в університеті проявили інтерес до наукової роботи, були активними членами наукових гуртків на випускових кафедрах фармацевтичного факультету. Брали участь у наукових конференціях студентів і молодих вчених. Слід зазначити, що найкращі знання показали Нєнова Зінаїда, ФатєєваКрістіна та Чумак Альона,які претендують на диплом з відзнакою.

Випускники університету продемонстрували добру теоретичну підготовку і засвоєння практичних навичок з клінічної фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, управління та економіки фармації та технології ліків, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю «Фармація». Найкращі практичні навички й знання продемонстрували студенти фармацевтичного факультету – Басиста Валерія, Поліщук Наталія, Дем’янчук Наталія, Цимбаліст Вікторія та Акопян Емма.