Актуалізація теми української державності у викладанні дисциплін кафедри суспільних наук

Наближається 14 жовтня – день захісників України, день козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день вперше ми будемо відзначати в умовах повномаштабної військової агресії рф. 28 липня вперше цього року ми відзначали День української державності. Трагічні й героїчні події останніх місяців засвідчили вагомість наших цінностей, символів, сенсів, уявлень. Українці більш відповідально і свідомо стали ставитись до таких стовпів державності, її атрибутів як Герб, Гімн, Прапор…

5 жовтня 2022 року викладачі кафедри суспільних наук: завідувачка, к. філол. н., доц. Сікорська О.О., завуч, к. філол. н., ст. викл. Шаніна О.С., к. іст. н., доц. Подкупко Т.Л., к. політ. н., доц. Кулачинський М.М., к. іст. н., доц. Уварова О.О. провели круглий стіл: «Актуалізація теми української державності у викладанні дисциплін кафедри».

Для здобувачів освіти ОНМедУ запропановано декілька вибіркових дисциплін розроблених викладачами кафедри суспільних наук. В кожній з них приділено величезну увагу роздудові української державності як в далеку минувшину, так і на етапі сьогодення. Окремі курси повністю присвячені проблемам українського державотворення. Зокрема, елективний курс присвячений «Українській національній ідеї» покликаний безпосередньо розкрити всі етапи формування самого поняття держави, нації, її покликання і основної мети існування українців, розглядаються етапи зародження народу, формування українців як політичної нації з середини XVII століття, основним цивілізаційним викликам нашим співвітчизникам в XVIII-ХХ століттях та непростих шляхах пошуку консолідуючої ідеї нації в ХХІ столітті.

Війни зазвичай виграють на полях боїв, а відстоювати свої позиції, усвідомлювати вагу та значення незалежності та свободи вчать в аудиторіях. Тому саме зараз як ніколи вагомим є питання актуалізації теми української державності під час викладання дисциплін гуманітарного, суспільствознавчого, патріотичного циклу для здобувачів вищої освіти ОНМедУ. Викладачі кафедри всіляко намагаються виховувати свідомого громадянина, патріота своєї держави, свого міста, своєї  alma mater, що сприяє формуванню всебічно розвиненого фахівця, лікаря, Людини.