Актова промова ректора. Анонс.

Одеський національний медичний університет продовжує практику вітальних промов, прийняту у провідних світових навчальних закладах, таких як Кембридж, Оксфорд, Стенфорд. Стратегія розвитку не тільки ОНМедУ, а й нові перспективи для людства, вирішення глобальних проблем цивілізації та моральні фактори наукового прогресу, а також пошуки вирішення проблеми «свідомого спрямування організованості ноосфери» представлені в Актовій промові академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого винахідника України, ректора ОНМедУ Валерія Запорожана.