100 видатних випускників

Олександр Григорович Резніков – відомий вчений в галузі фізіології і патофізіології ендокринної системи, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН і АМН України, Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії УРСР, завідувач відділом репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України».
Олександр Григорович з відзнакою закінчив ОМІ ім. М.І. Пирогова, після чого приступив до медичної практики. Працював головним лікарем Сухо-Еланецької лікарні в Миколаївській області.
У 1965 році в Хірургічній вченій раді при Київському медичному інституті ім. А.А. Богомольця О.Г. Резніков успішно захистив кандидатську дисертацію з теми: «Експериментальні дані про роль надниркових залоз в регуляції внутрішньоочного тиску», в основу якої лягли матеріали студентських досліджень.
У 1973 році Олександр Григорович Резніков організував і очолив лабораторію нейрогормональной регуляції розмноження, яка вже в 1975 році отримала статус Міжнародного наукового центру ВООЗ з репродукції людини.
У 1974 році молодий вчений захистив докторську дисертацію на тему: «Характеристика і механізм дії діхлордіфенілдіхлоретана і інших інгібіторів функції кори надниркових залоз».
Олександр Григорович упродовж трьох років займав посаду професора на кафедрах фізіології в університетах США та Канади. Також викладав в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». А в 1991 році його обрано членом-корреспондентом АН УРСР, після – членом-кореспондентом АМН України. З 1997 року О.Г. Резніков – головний науковий співробітник, консультант Державного фармакологічного центру МОЗ України.
Олександр Григорович Резніков – один із засновників нейротератологіі (науки про порушення статевої диференціації мозку, синдром пренатального стресу). Він обґрунтував новий напрям медицини – превентивну нейроендокринологію, є автором теорії гормоннейротрансміттерного імпринтингу мозку, що отримала міжнародне визнання.
Ним були запропоновані нові методи діагностики та лікування ендокринних і онкологічних захворювань, розроблені схеми і оптимізовані критерії доклінічного вивчення антиандрогенів, а також засобів для лікування ожиріння, гормональних і нейротропних препаратів.
За видатні наукові досягнення О.Г. Резнікова нагороджено Державною премією УРСР в галузі науки і техніки, премією імені академіка О.О. Богомольця АН УРСР, академічною премією з теоретичної медицині АМН України, почесним знаком «Винахідник СРСР», «Відмінник охорони здоров’я», почесними грамотами МОЗ України, Президії НАН України, медаллю академіка В.Я. Данилевського, Почесною медаллю ім. В.В. Підвисоцького НАН України. А в 1999 році йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.
Олександр Григорович Резніков – цілеспрямований, вимогливий до себе і оточуючих, взірець справжнього сучасного вченого і, безперечно, видатний випускник Одеського національного медичного університету.