Засідання Вченої ради

Шановні колеги!

19 грудня 2019 року о 14 годині в аудиторії № 1 головного корпусу ОНМедУ відбудеться засідання Вченої ради.

Запрошуються всі члени ради, а також всі вільні від занять викладачі.

Члену Вченоїради ___________________________________________________
Зав. каф.____________________________________________________________
Вельмишановний (а) _________________________________________________
19грудня2019 р. о14. 00год.ваудиторії № 1 (вул. Ольгіївська, 4) відбудетьсязасіданняВченої ради Одеськогонаціональногомедичногоуніверситету.

Порядок денний:
1. Підсумки роботи приймальної комісії університету у 2019 р. по прийому студентів на І курс.
Допов. –відповідальний секретар приймальної комісії,
доцент Е.С.Бурячківський
2. Про затвердження Положення та правил прийому до ОНМедУ у 2020 році.
Допов. – заст. Голови приймальної комісії, доцент Г.Ф. Степанов.
3. Підсумки, проблеми та перспективи наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті за 2019 рік.
Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професорР.С.Вастьянов
4. Затвердження планів наукових робіт та підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті на 2020 рік.
Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор Р.С.Вастьянов
5. Про стан протипожежної безпеки,підготовку університету до роботи в зимовий період.
Допов. – в.о. проректора з адмін.-госп. та фінансової роботи, О.О. Жалдак
6. Про перерозподіл площ для навчального процесу.
Допов. – в.о. проректора з адміністративно-господарської та фінансової роботи, О.О. Жалдак
7. Про створення навчально-виробничої лабораторії патоморфології кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії.
Допов. – в.о. завідувача каф. нормальної та патологічної клінічної анатомії, професор О.Л. Аппельханс.
8. Про створення робочогокабінету пам’яті професора О.О. Зелінського.
Допов. – професор каф.акушерства і гінекології № 2 Г.С. Манасова.
9. Підсумки фінансової роботи університету в 2019 р.
Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З. Кадебська.
10. Про затвердження Порядку укладення, реєстрації, зберігання Договорів з іноземними контрагентами та контроль за їх виконанням в ОНМедУ.
Допов. – проректор з науково-педагогічної (з іноземними студентами) роботи, професор В.Г. Марічереда.
11.Про оптимізацію структури університету на 2019/2020 рік.
Допов. – проректор з науково-педагогічної (з іноземними студентами) роботи, професор В.Г. Марічереда.
12. Про реорганізацію Університетськихклінік.
Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної(лікувальної) роботи,
професорА.С.Сон
13.Присвоєння вченого звання:
– професорапо каф. акушерства і гінекології № 2– д.мед.н.Г.С. Манасова
– доцента по каф. гігієни та медичної екології – к.мед.н. В.Ю.Левковська
– доцента по кафедрі сімейної медицини – к.мед.н. Г.О.Данільчук
– доцента по кафедрі загальної фармації – к.фарм.н. О.П.Красна
– доцента по кафедрі анестезіології, інтенсивної
терапії та медицини невідкладних станів – к.мед.н. О.М.Салєх
– доцента по кафедрі загальної стоматології – к.мед.н. М.В.Анісімов
– доцента по кафедрі загальної стоматології – к.мед.н. О.В.Маслов
– доцента по кафедрі загальної стоматології – к.мед.н. Н.О.Нонева
– доцента по кафедрі філософії та біоетики – к.мед.н. О.В. Чуйкова
14. Поточні справи.

Голова Вченої ради,
академік НАМН України, професор В.М.Запорожан

Вчений секретар, професор О.Л.Аппельханс

На засідання також запрошуються завідувачі кафедр, викладачі та співробітники університету.